Contact
Bs. De Tandem
Kerklaantje 15
6612 BB Nederasselt
024- 622 16 89 

Meerschools directeur
Tanja van Dijk
directie@tandemnederasselt.nl
06-54765088