Missie van basisschool de Tandem

Zelf leren samen doen & geloof in eigen kunnen

Onze basisschool De Tandem is er niet alleen om de leerlingen de schoolvakken aan te bieden.  
De rol en meningen van leerlingen worden steeds belangrijker in het onderwijs op de Tandem. 
Het zelf leren van zowel leerling als leerkracht staat in ons onderwijs centraal, gebeurt bewust en met een doel. Competenties van leerlingen worden in kaart gebracht, gestimuleerd, gevolgd en spelen een belangrijke rol in de werkwijze en het aanbod op De Tandem. 

We vinden het belangrijk dat de leerlingen leren samenwerken en leren om eigen verantwoordelijkheid te dragen. Positief denken en geloof in eigen kunnen (over jezelf en de ander) zijn belangrijke waarden in ons onderwijs. 
Leerkrachten en leerlingen op de Tandem leren ook binnen een maatschappelijke context.  Met de blik naar buiten gericht (maatschappelijke ontwikkelingen) raken leerlingen en leerkrachten actief betrokken bij het leren. 

Samen met diverse andere professionals zorgt De Tandem ervoor dat het onderwijsprogramma en het scholingsaanbod de nodige inhoud en theoretische kennis bevat. Op die manier worden de grenzen van het leren verlegd en wordt de theoretische kennis ook eigen kennis. Theorie en eigen ervaringen delen met anderen zijn voorwaarden voor goed onderwijs. Zelf leren is dus samen doen. 

 
Proef de sfeer! 
Wilt u de fijne sfeer van De Tandem zelf eens komen proeven? U kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek. Onze deur staat open. We nemen graag de tijd om al uw vragen te beantwoorden.
 
Namens het team de Tandem 

Meerscholen directeur Tanja van Dijk