Klankbordgroep

1e Klankbordgroep overleg februari 2019                                                                         

Aanleiding: Door een terugloop in leerlingaantal op De Tandem, zullen we naar een andere onderwijsstructuur moeten overstappen.
Doel: de nieuwe structuur sluit aan bij het nieuwe denken over onderwijs en brengt gedegen, goed en toekomstbestendig onderwijs op De Tandem. We vragen ouders mee te denken en vanuit hun visie vragen te stellen en mee te sparren over:
 • vorm
 • inhoud
 • keuzes
Waarbij de uiteindelijke keuzes en vorm door het schoolteam worden genomen.
 
inhoud dialoog:
 
Afstemming school en thuis:
 1. een vast aanspreekpunt voor ouders en leerlingen is nodig, indien er meerdere leerkrachten met een groep/groepje leerlingen gaan werken.
 2. Denk na over hoe de oudergesprekken gehouden worden, met wie heb je deze? Indien er vakken door verschillende leerkrachten gegeven worden.
 3. We zijn erg tevreden over de ouder-kind-leerkracht gesprekken deze willen we behouden.
 4. We vinden het belangrijk om geïnformeerd te worden over de keuzes die er gemaakt worden: informeer ons.
Toetsen en namen van de groepen:
Indien er meerdere jaargroepen bij elkaar in de groep komen (bijv. 4-5-6) geeft dit ruimte om aan te sluiten op een ander niveau dan je jaargroep. Maar voor leerlingen aan de bovenkant of de onderkant van het basisaanbod kan dit ook juist lastiger zijn.
 1. Hoe denken jullie tegemoet te komen aan al deze onderwijsbehoeften?
 2. We zouden minder nadruk kunnen leggen op het niveau van de leerling door onze gezamenlijk taal aan te passen. Hebben we het over een leerling uit groep 6 die aansluit bij 4 of ben je gewoon bij juf …..
 3. Er is een kans dat we, indien we niet in jaargroepen denken, maar in ontwikkelingslijnen dat leerlingen meer het aanbod krijgen dat bij hen past: hier willen we allen naar toe. Meten; prima maar welke taal gebruik je?
Formeren van basisgroepen, welke criteria hanteer je:
 • Kindkenmerken/ onderwijsbehoeften
 • Aantal leerlingen in een groep
 • Aanbod bepaalt de groep leerlingen: zoals nu bij Jeelo en lezen. Of bijvoorbeeld rekeninstructie op niveau
 • Er moet wat te leren zijn, een te kleine groep is niet goed voor de ontwikkeling van de leerling.
 
Wat doen we tot de zomervakantie 2019 (voorbereiding):
 • Aanleren van routines in werkhouding, en taakwerkhouding.
 • Uitvoeren van een strakker pedagogisch handelen.
 • Routines in looproutes voor leerlingen/leerkrachten: voorspelbaarheid.
 • Borgboeken per vakgebied afronden.
 • groepen formeren op basis van beschikbaar formatiebudget, nadenken over bewoording van groepen binnen de school.
 
wijze van terugkoppeling aan alle ouders:
 • Middels informatie in de nieuwsbrief.
 • via de MR.
 
-1 bijeenkomst na de carnaval
-1 bijeenkomst in mei