De OR van de Tandem

DE OUDERRAAD 
Hieronder willen we iets vertellen over de Ouderraad van onze school. 
 • Wat is de Ouderraad? 
 • Bij welke activiteiten is de Ouderraad betrokken? 
 • Hoe is de Ouderraad erbij betrokken? 
 • Overige informatie over de Ouderraad 
 • Wie zijn de leden van onze Ouderraad?
Wat is de Ouderraad?
De Ouderraad is een groep vrijwilligers. Ze bestaat uit enthousiaste, betrokken ouders. Doeners, die bereid zijn tijd en energie in de activiteiten op school te steken. De Ouderraad ondersteunt de activiteiten die gedurende een schooljaar op onze basisschool plaatsvinden. De activiteiten die door de Ouderraad worden georganiseerd, worden betaald vanuit de ouderbijdrage.

Bij welke activiteiten is de Ouderraad betrokken?
 • De schoolreis 
 • De kinderboekenweek 
 • De sinterklaasviering 
 • De kerstviering 
 • De carnavalsviering 
 • Sportdag/koningsspelen
 • Afsluiting schooljaar 
 • Diverse ondersteunende activiteiten    
   

Hoe is de Ouderraad erbij betrokken?

De ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het schoolgebeuren. Een gesprekspartner te zijn van het team waar het schoolse zaken betreft. Regelmatig contact te onderhouden met de ouders. De overige taken van de OR-leden bestaan grotendeels uit de (mede)-organisatie en begeleiding van de diverse activiteiten. Dit houdt onder andere in: 
 • Programma's bedenken voor vieringen 
 • Het begeleiden van de culturele activiteiten

De activiteiten worden georganiseerd door de Ouderraad in nauwe samenwerking mét en onder verantwoordelijkheid ván het schoolteam. De Ouderraad stelt per activiteit een commissie samen en benoemt een eindverantwoordelijke namens de Ouderraad, die aanspreekpunt is. Hij/zij heeft overleg met de aan deze activiteit toegewezen commissieleden en de verantwoordelijke leerkracht uit het schoolteam. De Ouderraad vergadert éénmaal in twee maanden gezamenlijk en afhankelijk van de activiteiten zijn er meerdere commissievergaderingen.  

Overige info
De Ouderraad is niet, zoals helaas vaak gedacht word, een theekransje, maar is een groep vrijwilligers die verantwoord omgaat met de ouderbijdrage en op professionele wijze aan de hand van draaiboeken de diverse activiteiten mede organiseert en mede begeleid. Heeft u op - of aanmerkingen, suggesties, vragen of kanttekeningen over de Ouderraad? Of heeft u misschien hele leuke ideeën ? De leden van de Ouderraad staan niet alleen voor uw kinderen, maar ook voor u klaar. Zij zijn altijd bereid u alle informatie te geven. Dus schroom niet, vraag ze gewoon! Bent u enthousiast geworden en heeft u interesse om u aan te sluiten bij de Ouderraad? Dat kan vaak bij de start van elk schooljaar, want iedere ouder kan zich aanmelden als lid. Voorwaarden: enthousiasme, betrokkenheid, inventiviteit en de mogelijkheid om tijd én energie te steken in de activiteiten voor onze kinderen !!
 

Wie zijn de leden van de ouderraad?

Leden OR Tandem 2021-2022:

- Cindy van Uden (voorzitter)
- Karlijn Gesthuizen (penningmeester)
- Mariëlle van Summeren (secretariaat)
- Kristel Schamp
- Angelique Hirdes
- Karin van Haren
- Selma Magge
- Miranda Janssen

Mailadres: or@tandemnederasselt.nl